معنی و ترجمه کلمه papilloma به فارسی papilloma یعنی چه

papilloma


(طب )ورم يا برامدگى هاى پوستى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها