معنی و ترجمه کلمه papillose به فارسی papillose یعنی چه

papillose


داراى برامدگى ،مانندبرامدگى پوست

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها