معنی و ترجمه کلمه papyrus به فارسی papyrus یعنی چه

papyrus


(گ.ش ).بردى ،پاپيروس ،درخت کاغذ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها