معنی و ترجمه کلمه par 2 به فارسی par 2 یعنی چه

par 2


برابرى ،تعادل ،پايه متوسط،بهاى اسمى پول ياسهم ،ميزان متوسط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها