معنی و ترجمه کلمه par tial eclipse به فارسی par tial eclipse یعنی چه

par tial eclipse


کسوف يا خسوف جزئى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها