معنی و ترجمه کلمه par به فارسی par یعنی چه

par


برابرى ،تساوى ،تعادل ،بهاى رسمى سهم ،برابر کردن
قانون ـ فقه : ميزان متوسط
بازرگانى : تساوى
ورزش : حساب امتياز استاندارد براى هر بخش از بازى گلف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها