معنی و ترجمه کلمه parabolic reflector به فارسی parabolic reflector یعنی چه

parabolic reflector


الکترونيک : نورافکن اتومبيل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها