معنی و ترجمه کلمه parachromopsia به فارسی parachromopsia یعنی چه

parachromopsia


روانشناسى : رنگ کورى ناقص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها