معنی و ترجمه کلمه parade ground به فارسی parade ground یعنی چه

parade ground


ميدان رژه
علوم نظامى : محل رژه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها