معنی و ترجمه کلمه parade lap به فارسی parade lap یعنی چه

parade lap


ورزش : رژه اهسته دور پيست براى گرم کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها