معنی و ترجمه کلمه paradox of thrift به فارسی paradox of thrift یعنی چه

paradox of thrift


بازرگانى : تناقض پس انداز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها