معنی و ترجمه کلمه paradox به فارسی paradox یعنی چه

paradox


تناقض ،ضديت ،قياس ضد و نقيض ،بيان مغاير،اضداد،مهمل نما
کامپيوتر : پارادوکس
قانون ـ فقه : عقيده اى که با عقيده عموم مخالف است
روانشناسى : معما
بازرگانى : ناسازگارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها