معنی و ترجمه کلمه paradoxical cold به فارسی paradoxical cold یعنی چه

paradoxical cold


روانشناسى : سرماى تناقضى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها