معنی و ترجمه کلمه paradoxical sleep به فارسی paradoxical sleep یعنی چه

paradoxical sleep


روانشناسى : خواب تناقضى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها