معنی و ترجمه کلمه paradoxical warmth به فارسی paradoxical warmth یعنی چه

paradoxical warmth


روانشناسى : گرماى تناقضى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها