معنی و ترجمه کلمه paradoxicality به فارسی paradoxicality یعنی چه

paradoxicality


چگونگى سخنى که درظاهرمهمل ودرمعنى درست باشد،مخالفت با عقايد عمومى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها