معنی و ترجمه کلمه paradoxically به فارسی paradoxically یعنی چه

paradoxically


چنانکه مهمل نمايدولى درست باشد،لغزوار،بدان سان که باعقيده..... است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها