معنی و ترجمه کلمه paragogic به فارسی paragogic یعنی چه

paragogic


افزوده الحاقى ،اضافى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها