معنی و ترجمه کلمه paralexia به فارسی paralexia یعنی چه

paralexia


روانشناسى : نابهنجارخوانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها