معنی و ترجمه کلمه parallel 2 به فارسی parallel 2 یعنی چه

parallel 2


برابرکردن ،مقايسه کردن ،تشبيه کردن ،مانند کردن ،جفت کردن ،موازى بودن با

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها