معنی و ترجمه کلمه parallel aerofoil به فارسی parallel aerofoil یعنی چه

parallel aerofoil


علوم هوايى : ايرفويلى که سطح مقطع ان در تمام طول ان ثابت باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها