معنی و ترجمه کلمه parallel gap welder به فارسی parallel gap welder یعنی چه

parallel gap welder


جوشگر شکاف موازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها