معنی و ترجمه کلمه parallel processing به فارسی parallel processing یعنی چه

parallel processing


پردازش موازى
کامپيوتر : پردازش موازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها