معنی و ترجمه کلمه parallel search storage به فارسی parallel search storage یعنی چه

parallel search storage


کامپيوتر : انباره جستجوى موازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها