معنی و ترجمه کلمه parallel-series به فارسی parallel-series یعنی چه

parallel-series


الکترونيک : مدارهاى زنجيرى با اتصال چندگانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها