معنی و ترجمه کلمه parallelepiped به فارسی parallelepiped یعنی چه

parallelepiped


متوازى السطوح ،حجم متوازى السطوح ،منشور متوازى السطوح
معمارى : متوازى السطوح

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها