معنی و ترجمه کلمه parallelize به فارسی parallelize یعنی چه

parallelize


برابر کردن ،تشبيه کردن
علوم مهندسى : جفت کردن موازى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها