معنی و ترجمه کلمه parallelogram of velocities به فارسی parallelogram of velocities یعنی چه

parallelogram of velocities


معمارى : متوازى الاضلاع سرعتها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها