معنی و ترجمه کلمه parallelogram به فارسی parallelogram یعنی چه

parallelogram


متوازى الاضلاع
علوم مهندسى : متوازى الاضلاع
عمران : متوازى الاضلاع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها