معنی و ترجمه کلمه paralyse به فارسی paralyse یعنی چه

paralyse


فلج کردن ،زمين گير کردن ،خنثى کردن ،سست کردن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها