معنی و ترجمه کلمه paralysis به فارسی paralysis یعنی چه

paralysis


فلج ،رعشه ،سکته ناقص ،از کار افتادگى ،وقفه ،بيحالى ،رخوت ،عجز
قانون ـ فقه : زمين گيرى
روانشناسى : فلج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها