معنی و ترجمه کلمه parameter ram به فارسی parameter ram یعنی چه

parameter ram


کامپيوتر : حافظه با دستيابى پارامترى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها