معنی و ترجمه کلمه parameter setting به فارسی parameter setting یعنی چه

parameter setting


پارامتر نشانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها