معنی و ترجمه کلمه parametric به فارسی parametric یعنی چه

parametric


پارامترى
کامپيوتر : پارامترى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها