معنی و ترجمه کلمه paramimia به فارسی paramimia یعنی چه

paramimia


روانشناسى : نابهنجارى اطوارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها