معنی و ترجمه کلمه paramorphous به فارسی paramorphous یعنی چه

paramorphous


)paramorphic(داراى خاصيت تغيير يابى( ازيک ماده معدنى بماده الى)،تغيير شکل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها