معنی و ترجمه کلمه paramount به فارسی paramount یعنی چه

paramount


فائق ،حاکم عاليمقام ،بزرگتر،برترين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها