معنی و ترجمه کلمه paranormal به فارسی paranormal یعنی چه

paranormal


ماوراى پديده هاى علمى مکشوف ،نادر،فوق الطبيعه
روانشناسى : فراهنجار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها