معنی و ترجمه کلمه paraphemia به فارسی paraphemia یعنی چه

paraphemia


روانشناسى : زبان پريشى بيانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها