معنی و ترجمه کلمه paraphernalia به فارسی paraphernalia یعنی چه

paraphernalia


(حق -.مدنى )اموال شخصى زن ،اثاث البيت ،اثاث ،اسباب ،لوازم ،متعلقات ،ضمائم ،لفافه
قانون ـ فقه : دارايى شخصى زن که بعد از مرگ شوهر علاوه بر جهيزيه و منضمات ان به وى مى رسد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها