معنی و ترجمه کلمه paraphrase به فارسی paraphrase یعنی چه

paraphrase


بازى با الفاظ،تاويل ،ربط،ترجمه ازاد،توضيح ،نقل بيان ،ترجمه و تفسير کردن
قانون ـ فقه : تاويل کردن
علوم نظامى : تغيير الفاظ يا لفظى پيام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها