معنی و ترجمه کلمه paraphrenia به فارسی paraphrenia یعنی چه

paraphrenia


روانشناسى : هذيان زدگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها