معنی و ترجمه کلمه paraplegia به فارسی paraplegia یعنی چه

paraplegia


فلج دو پا،فلج پايين تنه ،فلج نيمه بدن ،فلج پا،فلج اعضاى سافل ،پا فلجى
روانشناسى : فلج پا
ورزش : فلج اندامهاى تحتانى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها