معنی و ترجمه کلمه parasailing به فارسی parasailing یعنی چه

parasailing


بلند شدن در هوا با چتر بکمک اتومبيل يا قايق موتورى
ورزش : بلند شدن در هوا با چتر بکمک قايق موتورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها