معنی و ترجمه کلمه parasite به فارسی parasite یعنی چه

parasite


انگل ،طفيلى ،صداى مزاحم ،پارازيت
روانشناسى : انگل
زيست شناسى : انگل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها