معنی و ترجمه کلمه parasympathetic nervous system به فارسی parasympathetic nervous system یعنی چه

parasympathetic nervous system


روانشناسى : دستگاه عصبى پاراسمپاتيک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها