معنی و ترجمه کلمه parasympathetic به فارسی parasympathetic یعنی چه

parasympathetic


(تش ).عمل کننده مانند دستگاه عصبى نباتى ،وابسته به دستگاه عصبى نباتى ،پاراسمپاتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها