معنی و ترجمه کلمه parataxic mode به فارسی parataxic mode یعنی چه

parataxic mode


روانشناسى : شيوه ادراکى خود - محورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها