معنی و ترجمه کلمه paratroop به فارسی paratroop یعنی چه

paratroop


نيروى چترباز،مربوط به چتربازى
علوم نظامى : يکان چترباز

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها