معنی و ترجمه کلمه parcel به فارسی parcel یعنی چه

parcel


جزء،گروه ،جزئى از يک کل ،بخش ،قسمت ،گره ،دسته ،امانت پستى ،به قطعات تقسيم کردن ،توزيع کردن ،بسته بندى کردن ،دربسته گذاشتن
قانون ـ فقه : قطعه کوچکى از زمين
بازرگانى : بسته يا امانت پستى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها